Get Adobe Flash player

Województwo Łódzkie zaprasza na bezpłatne, jednodniowe warsztaty informatyczne

Bezpłatne warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów z naszego województwa.

Województwo Łódzkie zaprasza na bezpłatne, jednodniowe warsztaty informatyczne
Kodo-lato, Łódzkie 2016!

 

Oferta skierowana jest do uczniów gimnazjów
z terenu Województwa Łódzkiego (klas 1-3) pragnących poznać podstawy programowania, grafiki komputerowej, modelowania 3D, tworzenia gier komputerowych
i animacji.

Miejsce i termin

Warsztaty odbędą się w dniach 8-12 sierpnia 2016 r. w Centrum Edukacji Pozaszkolnej "Cyfrowanka" Tomasz Rakowski w Łodzi. Będą prowadzone przez informatyków posiadających doświadczenie w pracy
z młodzieżą.

 

Oferta

Jednodniowe warsztaty obejmują:

- 2 bloki zajęciowe w godzinach 10:00-16:00 z przerwą na posiłek

- ciepły, dwudaniowy obiad oraz przekąski i napoje

- wręczenie dyplomów uczestnictwa

Jak wziąć udział?

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.zapisz.lodzkie.pl wybierając jeden dzień w terminie 8-12 sierpnia 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń! Maksymalna liczba uczestników każdego dnia to 8 osób. Osoby, które nie zakwalifikują się na dany dzień, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
  2. Zapoznać się z regulaminem i harmonogramem warsztatów, które są dołączone do formularza zgłoszeniowego.
  3. Wydrukować, wypełnić i podpisać oświadczenie dołączone do formularza zgłoszeniowego i przesłać je bądź dostarczyć osobiście do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8. Na kopercie należy wpisać Kodo-lato, Łódzkie 2016 (Departament Cyfryzacji). Zakwalifikowane zostaną jedynie te osoby, które przedstawią oświadczenie w terminie do 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
  4. Czekać na telefoniczne lub mailowe potwierdzenie od organizatora.
  5. Warsztaty są bezpłatne. Należy pokryć jedynie koszty dojazdu.

Masz pytania, skontaktuj się z nami:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 291 98 94, 42 291 97 38

Czytany 35596 razy
Strona główna