Get Adobe Flash player

Śladami Oskara Kolberga - realizacja projektu

Zdjęcie           „Śladami Oskara Kolberga” - to projekt edukacyjny zrealizowany przez Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka i Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie. Przypadająca w 2014 roku, 200-setna rocznica urodzin Oskara Kolberga stała się inspiracją do przybliżenia uczniom życia i twórczości, folklorysty, etnografa i ludoznawcy. Prace nad projektem rozpoczęły się od lekcji muzyki, gdzie uczniowie zapoznawali się z postacią etnografa, jego badaniami. Dzięki tym lekcjom napisanie scenariusza, który zainteresowałby  sztuką ludową, tradycjami i obrzędami, które opisał w swoich dziełach Kolberg było przyjemnością.

           Tematyka folklorystyczna może być atrakcyjna dla współczesnej młodzieży pod warunkiem umożliwienia jej bliższego poznania w najbliższym otoczeniu.  To tłumaczy, dlaczego do realizacji projektu zostali zaproszeni „Rzgowianie”. Tradycyjny taniec ludowy jest nieodzowną  częścią życia kulturalnego społeczności Rzgowa. Ważne jest  światłe i świadome pojmowanie kulturalnych, artystycznych wartości rodzimego dziedzictwa kulturowego, które promuje zespół. Jedynie dzięki działalności zespołów regionalnych, doceniających zasób artystycznych wartości, możliwe jest przekazywanie ich następnym pokoleniom i tym samym uchronienie od niepamięci.

            Rok Oskara Kolberga oraz realizacja opracowanego projektu przyczyniła się do poznania i popularyzacji tematyki ludowej, co w rezultacie pozytywnie wpłynęło na zmianę nastawienia dorastającej młodzieży do sztuki ludowej. To łączenie pokoleń tancerzy, dedykowane na tę okoliczność tańce w wykonaniu absolwentów szkoły, obecnych uczniów z gminy i okolic Rzgowa, wspólne śpiewy z gimnazjalistami, prezentacja fotograficzna, pozwoliły na zrozumienie ludowości i docenienie jej  wartości.

             Polski folklor, to skarb Narodowy, podziwiany na wszystkich kontynentach. Dziękujemy za to wszystkim animatorom polskiej kultury, zespołom i nauczycielom.

Beata Ways
Koordynator Projektu

Czytany 29115 razy
Strona główna