Get Adobe Flash player

Lekcja z udziałem ratowników medycznych

Lekcja  z udziałem ratowników medycznych

Zgodnie z ogólnymi celami kształcenia dotyczącymi przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, każdy uczeń gimnazjum powinien umieć udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach W ramach realizacji podstawy programowej z tego przedmiotu, uczniowie klasy IIIc i IIId uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.

Zajęcia prowadzili ratownicy: Bartosz Woźny (ratownik medyczny) i Patryk Matejas (ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy), którzy na co dzień ratują ludzkie życie, działając w Ochotniczym Sztabie Ratownictwa w Pabianicach.

Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa w miejscu wypadku, właściwego wzywania pomocy, wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, organizacji miejsca wypadku komunikacyjnego oraz postępowania w przypadku zaburzeń przytomności. Najważniejszym elementem szklenia były zajęcia praktyczne, każdy uczeń oceniał stan poszkodowanego, wzywał pomoc oraz przeprowadzał resuscytację krążeniowo-oddechową na pacjencie (fantomie) dorosłym i dziecku.

Zajęcia zostały zorganizowane z inicjatywy nauczycieli Gimnazjum w Rzgowie, p. Agnieszki Ruty i p. Mariusza Bojanowskiego, którzy podjęli współpracę z Ochotniczym Sztabem Ratownictwa w Pabianicach.

 tekst i fot. Agnieszka Ruta

Czytany 22619 razy
Strona główna