Get Adobe Flash player

Darmowe podręczniki. Dotacje celowe na podręczniki.

Informacji nt.: Dotacje celowe na podręczniki. Darmowe podręczniki.


http://men.gov.pl/podreczniki/ www.zestawy.edu.pl

http://www.operon.pl/aktualnosci/znamy_juz_sugerowane_ceny_dotacyjne_podrecznikow


ŁKO.WF.020.12-1.2015.UW

Łódź, dnia 30.04.2015r.

W związku z kontynuacją w 2015 roku  wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w ramach środków dotacji celowej informuję, że od dnia 31 marca br. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 452).

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce < Kształcenie i wychowanie> Darmowy Podręcznik< zostały zamieszczone podstawy prawne i wzory wniosków:

Ponadto w załączeniu udostępniamy Państwu do wykorzystania, tabelę zawierającą poszczególne wskaźniki określone w rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 441) o ile uczniowie ci będą korzystać
z podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dostosowanych do swoich potrzeb i możliwości edukacyjnych i psychofizycznych.

W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego podejmie decyzję o podziale wnioskowanej kwoty dotacji celowej na wydatki majątkowe, przed złożeniem wniosku należy skontaktować się telefonicznie z Kuratorium Oświaty w Łodzi.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie odpowiednich działań mających na celu sprawną realizację zadania i występowanie z wnioskami o dotację celową.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy przekazać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Łodzi na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź oraz w formie elektronicznej na adres poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

                                                                                              Dyrektor Wydziału Finansowego

                                                                                                                                             Główny Księgowy

                                                                                                                                               Krystyna Laczek


 

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami w ustawie o oświacie i pojawiającymi się pytaniami i niejasnościami dotyczącymi dotacji celowych na podręczniki i procedury ich zamawiania, poniżej przedstawiamy kilka wybranych, naszym zdaniem bardzo istotnych elementów i zasad mających funkcjonować w ramach znowelizowanej ustawy.

1. Zespołowy wybór podręcznika i/lub materiału edukacyjnego / Zasada „jednego podręcznika”
Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
- jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;
- materiałów ćwiczeniowych.

JEDNA SZKOŁA – JEDEN PRZEDMIOT – TEN SAM PODRĘCZNIK DLA WSZYSTKICH KLAS – O WYBORZE PODRĘCZNIKA DECYDUJĄ WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELE

2. Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązuje we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkole. / Materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

3. Warunkiem uzyskania funduszy na zakup zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły jest zgłoszenie w okresie od 15 marca do 15 września, przez dyrektora szkoły, do organu prowadzącego szkołę informacji o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

4. Sprzedaż podręczników – praktyki marketingowe
Zakazane jest:
a) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
b) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

Działania takie stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

NAUCZYCIELE MAJĄ PRAWO DO WYBORU PODRĘCZNIKA DOWOLNEGO WYDAWNICTWA.

SZKOŁY NIE MAJĄ OBOWIĄZKU DOKONYWANIA ZAKUPU PAKIETÓW W JEDNYM WYDAWNICTWIE.

DYREKTORZY SZKÓŁ I ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE NIE MOGĄ SUGEROWAĆ NAUCZYCIELOM WYBORU PODRĘCZNIKÓW Z JEDNEGO WYDAWNICTWA OFERUJĄCEGO PAKIET.

5. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

6. Wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

7. Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. / Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co rok.

Szczegóły zawiera prezentacja MEN, którą można pobrać ze strony:
http://www.men.gov.pl/images/finanse_na_edukacje/MEN_podr%C4%99czniki_i_materia%C5%82y_zmiany_od_roku_szkolnego_2015_2016.pdf

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MEN http://www.men.gov.pl/:

1. „Darmowe podręczniki” - http://www.men.gov.pl/index.php/component/content/article/58-nie-przypisane/1758-darmowe-podreczniki

2. Dotacje celowe, akty prawne, materiały informacyjne itp. - http://www.men.gov.pl/index.php/program-darmowy-podrecznik/dotacja-celowa-na-podreczniki

3. Wykaz podręczników przeznaczonych do wieloletniego użytku (termin uzyskania akceptacji MEN to 31 marca 2015 r.) - http://www.men.gov.pl/podreczniki/dopuszczone_lista_art22ao.php

Powyższa informacja przygotowana na podstawie informacji od W.E.Wiking.


2015-02-20

E-panel Nowe wyzwanie dla dyrektora – zakup podręczników w zgodzie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w e-panelu Nowe wyzwanie dla dyrektora – zakup podręczników w zgodzie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty

30/03/2015
Dotacja MEN – pytania i odpowiedzi

Pytanie
Na co mogę przeznaczyć kwotę, która pozostała z dotacji po zakupie podręczników?

Odpowiedź
Niewykorzystana część dotacji MEN możne zostać wykorzystana przez szkołę np. na pokrycie kosztów drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup drukarek i kopiarek oraz materiałów koniecznych do ich eksploatacji, takich jak papier czy toner. W ramach kwoty dotacji szkoła może również zapewnić uczniom dostęp do płatnych edukacyjnych serwisów internetowych, ponieważ takie platformy zostały zaliczone do kategorii materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Proponowana przez Operon sugerowana cena dotacyjna podręcznika na cały rok to 12 zł w szkole podstawowej i 14 zł w gimnazjum. Takie rozwiązanie nie tylko umożliwia nauczycielom i dyrektorom dowolność i swobodę podczas kompletowania zestawu podręczników dla uczniów klas pierwszych danego etapu kształcenia, lecz także pozostawia do dyspozycji szkoły znacząca kwotę z dotacji do wykorzystania po zakupie podręczników.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wykorzystania dotacji MEN na naszej stronie www.operon.pl.

Mamy świadomość, że wprowadzane w ostatnim czasie zmiany w prawie oświatowym stawiają przed nauczycielami i dyrektorami nowe wyzwania i obowiązki. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące procedury dotacyjnej, prosimy przesyłać pytania na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – z nami mogą Państwo czuć się bezpiecznie – nasz ekspert będzie odpowiadać na najbardziej nurtujące pytania.  


 

Czytany 163510 razy
Strona główna