Get Adobe Flash player

Gimnazjaliści znów odnieśli sukcesy ornitologiczne.

     6 maja 2015 r. uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie brali udział w XIII Konkursie Wiedzy o Ptakach „ Hej młodziaki, jakie to ptaki „ zorganizowanym przez Klub Obserwatorów Ptaków w Szkole Podstawowej nr.7 im. Orląt Lwowskich oraz przez Grupę Łódzką Ogólnopolskiego Towarzystwa Ptaków.

     Konkurs polegał na rozwiązaniu testu oraz na rozpoznaniu 10 gatunków ptaków ze zdjęć oraz 5 gatunków po głosach. Nasi uczniowie byli bezkonku-rencyjni, zajęli pierwsze miejsce - Jakub Waprzko- kl. I c, drugie miejsce - Sara Bednarska - kl. III b. Pozostali uczniowie: Hubert Pawłowski- kl. III a , Mateusz Olban - kl. II c, Mateusz Wyciszkiewicz - kl. I b zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce. Wszyscy nasi uczestnicy wrócili z dyplomami oraz z nagrodami książkowymi o tematyce ornitologicznej.

n-l biologii: Mariola Gałkiewicz

Czytany 13087 razy
Strona główna